KLACHTENREGELING

Global Accounting heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Global Accounting verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Global Accounting.

Klachtenregeling Global Accounting

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door Global Accounting gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is beginsel bedoeld voor klanten van Global Accounting, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

De klachtenregeling vind u hier: Klachtenregeling.pdf

Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtbehandeling Global Accounting. Het adres luidt:
Commissie Klachtbehandeling Global Accounting
p/a Global Accounting Holding B.V.
Postbus 8049
1201 HA HILVERSUM

Alleen klachten die ingediend worden op grond van de klachtenregeling worden in behandeling genomen.